Smile Drive Autósiskola

Információ

TÁJÉKOZTATÓ

 1. A képző szerv megnevezése, címe és telefonszáma: 

  Farkas Iván E.V. 9028. Győr, Jereváni u. 9. 2/3 Tel: 06/70 67 49 670Fantázianév: Smile Drive Autósiskola

  honlap: www.smiledrive.hu email: smiledrive.autosiskola@gmail.com

 1. A cég formája: 

  Egyéni vállalkozás

 1. A nyilvántartási száma: 

  26218086

 1. Az iskolavezető neve: 

  Pető-Szendlay Attila tel.: 06-70-389-6066, email: jogsiszoft@gmail.com

 1. Az ügyfélfogadó címe, telefonszáma, az ügyfélfogadás időpontjai:

  Győr, Munkácsy Mihály u. 3. || 06-70-67-49-670 || Ügyfélfogadás: Hétfő 8:00-12:00, Szerda 13:00-17:00
 2. A telephelyek címe, telefonszáma: – 
 3. A tanfolyamra való felvétel módja:
  A beiratkozás személyesen vagy online lehetséges. A felnőttképzési szerződést személyesen kell aláírni.

  Szükséges: személyi igazolvány, orvosi alkalmassági, legalább 8 ált. iskolai bizonyítvány.

 1. Az előírt egészségi vizsgálat: 

  B kategória, 1. csoport

 1. A tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei, a vizsgaigazolás kiadásának a feltételei (elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésére vonatkozó rendelkezések): 

  B kategória, életkor: 16 és fél év. KRESZ vizsga 16 és ¾ évesen, forgalmi vizsga 17 évesen lehetséges.Az alapfokú iskola végzettséget az első KRESZ vizsgán kell eredeti dokumentummal igazolni.

  A vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg, így a sikeres forgalmi vizsga után a vezetői engedély az okmányirodákban (az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál) igényelhető meg. Ehhez szükséges egy közúti elsősegélynyújtó vizsgaigazolás, amely a Vöröskereszt által szerezhető be.

 1. A tanuló által igényelt tanfolyam tantárgyai, a képző szerv által tartott óraszámok, az elméleti tanórák időtartama: 

  Elméleti tanfolyam 28 óra, napi 4 óra, azaz 7 foglalkozás. 16 óra KRESZ, 8 óra vezetéselmélet és 4 óra szerkezettan, vagy e-learning, otthon elvégezhető távoktatási formában.A tanulónak az elméleti tanfolyam kezdetétől, e-learning esetén az első belépéstől számított 9 hónapon belül részt kell vennie egy KRESZ vizsgán. Az elméleti tanfolyam kezdetétől, e-learning esetén az első belépéstől számított 12 hónapon belül pedig sikeres vizsgát kell tennie. Ennek hiányában az elméleti tanfolyam elévül, azt újra kell járnia.

  A sikeres KRESZ vizsga 2 évig érvényes, eddig kell sikeres forgalmi vizsgát tennie. Ennek hiányában a teljes tanfolyamot meg kell ismételnie!

 1. A járműhasználat, a választható típusok: 

  A gyakorlati oktatás kizárólag az iskola által biztosított járművön lehetséges. Az oktatók és járművek naprakész pontos listája iskolánkban található meg!

 1. A hiányzás pótlásának módja: 

  A tantermi képzési hiányzásokat be kell pótolni, erre az iskola igény szerint külön pótfoglalkozásokat szervez.

 1. A tandíj összege, a tandíj befizetésének módja, az ezért nyújtott szolgáltatások tételes tartalmának felsorolása, továbbá a megszerezni kívánt kategóriáihoz szükséges egyéb díjak: 

  Vizsgadíjak: KRESZ 4600 Ft, Forgalom 11.000 Ft, Elméleti képzés: 60.000 Ft, Vezetési óradíj: 9000 Ft. Pótóra: 9000 Ft.A fenti alapdíjakon kívül a speciális csomagárainkról, illetve egyéb kedvezményekről a beiratkozásnál érdeklődhetsz!

  Elsősegély-nyújtási ismeretek tantermi tandíja 18.000 Ft, vizsgadíj 15.500 Ft.

  A díjakat iskolánk irodáiban személyesen, vagy átutalással lehet befizetni.

 1. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltétele: 

  B kategória esetén iskolánkban nincs felmentés.

 1. A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja: 

  Tanulói kérelem esetén az okmányokat az ügyfélfogadóban adjuk ki 3 munkanapon belül.

 1. Oktatási helyszínek címe: 

  Elmélet tanteremben: Győr, Munkácsy Mihály u. 3.
  Gyakorlat: Győr

 1. A pótórák igénylésének módja, díja: 

  A szükséges pótórákat a gyakorlati oktatóval szükséges egyeztetni. Ennek díja: 9.000 forint/óra

 1. Az engedélyező hatóság megnevezése, címe és telefonszáma: 

  Technológiai és Ipari Minisztérium, Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály
  Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. D épület földszint
  Postacím: 1440 Budapest, Pf.: 1.
  Telefonszám: +36 (1) 477-1551
  E-mail cím: kghf@tim.gov.hu

 1. A vizsgázó jogai és kötelezettségei: 

  A vizsgázó jogosult a hatóság által visszaigazolt vizsgán megjelenni, és vizsgát tenni. A vizsgára érvényes személyi igazolvánnyal, valamint gyakorlati vizsgára vezetésre alkalmas állapotban köteles, pontos időben megjelenni.

 1. A vizsgadíjak és azok megfizetésének módja: 

  KRESZ: 4600 forint, Forgalom: 11000 forint. A vizsgadíjakat az autósiskolában vagy a KAVK-ban lehet befizetni.

 2. Egyéb előírások: 

  Nem magyar állampolgárok magyarországi tartózkodási hellyel kell, hogy rendelkezzenek.
  Az iskola végzettséget a közlekedési hatóság felé kell eredeti okmányokkal igazolni, legkésőbb az elméleti vizsgáig.