Információ

TÁJÉKOZTATÓ

 1. A képző szerv megnevezése, címe és telefonszáma: 
  Farkas Iván E.V. 9028. Győr, Jereváni u. 9. 2/3
  Tel: 06/70 67 49 670
  Fantázianév: Smile Drive Autósiskolahonlap: www.smiledrive.hu
  email: smiledrive.autosiskola@gmail.com
 1. A cég formája: 
  Egyéni vállalkozás
 1. A nyilvántartási száma: 
  26218086
 1. Az iskolavezető neve: 
  Farkas Iván
  tel.: 06/70 67 49 670
  email: smiledrive.autosiskola@gmail.com
 1. Az ügyfélfogadó címe, telefonszáma, az ügyfélfogadás időpontjai:
  Győr, Munkácsy Mihály u. 3.
  06-70-67-49-670
  Ügyfélfogadás: Hétfő 8:00-12:00, Szerda 13:00-17:00
  Beiratkozáshoz előzetesen telefonon vagy e-mailben kérjen részletes információt!
 2. A telephelyek címe, telefonszáma: 
 3. A tanfolyamra való felvétel módja:
  A beiratkozás személyesen vagy online lehetséges. A felnőttképzési szerződést személyesen kell aláírni.Szükséges: személyi igazolvány, orvosi alkalmassági, legalább 8 ált. iskolai bizonyítvány.
 1. Az előírt egészségi vizsgálat: 
  B kategória, 1. csoport
 1. A tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei, a vizsgaigazolás kiadásának a feltételei (elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésére vonatkozó rendelkezések): 
  B kategória, életkor: 16 és fél év. KRESZ vizsga 16 és ¾ évesen, forgalmi vizsga 17 évesen lehetséges.Az alapfokú iskola végzettséget az első KRESZ vizsgán kell eredeti dokumentummal igazolni.A vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg, így a sikeres forgalmi vizsga után a vezetői engedély az okmányirodákban (az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál) igényelhető meg. Ehhez szükséges egy közúti elsősegélynyújtó vizsgaigazolás, amely a Vöröskereszt által szerezhető be.
 1. A tanuló által igényelt tanfolyam tantárgyai, a képző szerv által tartott óraszámok, az elméleti tanórák időtartama:
  Elméleti tanfolyam 28 óra, napi 4 óra, azaz 7 foglalkozás. 16 óra KRESZ, 8 óra vezetéselmélet és 4 óra szerkezettan, vagy e-learning, otthon elvégezhető távoktatási formában.A tanulónak az elméleti tanfolyam kezdetétől, e-learning esetén az első belépéstől számított 9 hónapon belül részt kell vennie egy KRESZ vizsgán. Az elméleti tanfolyam kezdetétől, e-learning esetén az első belépéstől számított 12 hónapon belül pedig sikeres vizsgát kell tennie. Ennek hiányában az elméleti tanfolyam elévül, azt újra kell járnia.A sikeres KRESZ vizsga 2 évig érvényes, eddig kell sikeres forgalmi vizsgát tennie. Ennek hiányában a teljes tanfolyamot meg kell ismételnie!
 1. A járműhasználat, a választható típusok: 
  A gyakorlati oktatás kizárólag az iskola által biztosított járművön lehetséges. Az oktatók és járművek naprakész pontos listája iskolánkban található meg!
 1. A hiányzás pótlásának módja: 
  A tantermi képzési hiányzásokat be kell pótolni, erre az iskola igény szerint külön pótfoglalkozásokat szervez.
 1. A tandíj összege, a tandíj befizetésének módja, az ezért nyújtott szolgáltatások tételes tartalmának felsorolása, továbbá a megszerezni kívánt kategóriáihoz szükséges egyéb díjak: 
  Vizsgadíjak: KRESZ 4600 Ft, Forgalom 11.000 Ft, Elméleti képzés: 60.000 Ft, Gyakorlati óradíj: 9.500 Ft. Pótóra: 9.500 Ft. Gyakorlati óradíj átjelentkezőknek: 11.000 Ft. A fenti alapdíjakon kívül a speciális csomagárainkról, illetve egyéb kedvezményekről a beiratkozásnál érdeklődhetsz! Elsősegély-nyújtási ismeretek tantermi tandíja 25.000 Ft, vizsgadíj 18.000 Ft.A díjakat iskolánk irodáiban személyesen, vagy átutalással lehet befizetni.
 1. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltétele: 
  B kategória esetén iskolánkban nincs felmentés.
 1. A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja: 
  Tanulói kérelem esetén az okmányokat az ügyfélfogadóban adjuk ki 3 munkanapon belül.
 1. Oktatási helyszínek címe: 
  Elmélet tanteremben: Győr, Munkácsy Mihály u. 3.
  Gyakorlat: Győr
 1. A pótórák igénylésének módja, díja: 
  A szükséges pótórákat a gyakorlati oktatóval szükséges egyeztetni. Ennek díja: 9.500 forint/óra
 1. Az engedélyező hatóság megnevezése, címe és telefonszáma: 
  Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM)
  Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztálya (KGHF)
  Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. 
  Postacím: 1440 Budapest, Pf.: 1.
  Telefonszám: +36 (1) 477-1551
  E-mail cím: kghf@ekm.gov.hu
 2. A vizsgázó jogai és kötelezettségei: 
  A vizsgázó jogosult a hatóság által visszaigazolt vizsgán megjelenni, és vizsgát tenni. A vizsgára érvényes személyi igazolvánnyal, valamint gyakorlati vizsgára vezetésre alkalmas állapotban köteles, pontos időben megjelenni.
 3. A vizsgadíjak és azok megfizetésének módja: 
  KRESZ: 4600 forint, Forgalom: 11000 forint. A vizsgadíjakat az autósiskolában vagy a KAVK-ban lehet befizetni.
 4. Egyéb előírások: 
  Nem magyar állampolgárok magyarországi tartózkodási hellyel kell, hogy rendelkezzenek.
  Az iskola végzettséget a közlekedési hatóság felé kell eredeti okmányokkal igazolni, legkésőbb az elméleti vizsgáig.

VSM:  Elmélet 60,87%, Gyakorlat 43,24%